สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
ตัวอย่างการจัดทำบัญชี-การเงิน
ตัวอย่างการจัดทำบัญชีและการเงินของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74 KB

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑

๕๐  ถนนกรุงศรีนอก  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐  โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๑๓ ๙๓๕