จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
1. โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
2. โรงเรียนสระมะค่าวิทยา
3. โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา
4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา
5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม
6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา