การจัดสรรงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2558
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสมทบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2558

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 ทุกโรง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.45 MB
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2558,15:22   อ่าน 1346 ครั้ง