ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
การส่งข้อมูล GPA (6 ภาคเรียน) โดยโปรแกรม e-Citizen ประจำปีการศึกษา 2560

       ตามที่กองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กำหนดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA ด้วยโปรแกรม e-Citizen  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๖ ภาคเรียน) โดยมอบหมายให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑  รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล GPA ของโรงเรียนในสังกัดก่อนนำส่งข้อมูลดังกล่าวนั้น

      ดังนั้น สำนักงานกลุ่มฯ ที่ ๑๑ จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีนักเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ดำเนินการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA ด้วยโปรแกรม e-Citizen  (๖ ภาคเรียน)  แล้วจัดส่งข้อมูลมายัง สำนักงานกลุ่มที่ ๑๑ หรือ  ส่งมาทาง   e-mail. akrw06@gmail.com ,  LINE อัครวัฒน์  และ  Facbook  มนุษย์หิน ปริ้นสโตน  โดยต้อง  Zip.File  มาเท่านั้น  ภายในที่  ๒๓  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   พร้อมตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง  ครบถ้วนและสมบูรณ์  เพื่อกลุ่มฯได้ตรวจสอบข้อมูลและหลอมรวม  ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2561,07:44   อ่าน 1714 ครั้ง