ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ที่ ปส 0211/51 รายงานสถิติข้อมูล จ.3 ครูประจำการ พิเศษ บาลี และ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
ที่ ปส 0211/51  รายงานสถิติข้อมูล จ.3  ครูประจำการ  พิเศษ  บาลี และ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

                ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการสำรวจและจัดเก็บสถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เพื่อนนำข้อมูลไปประกอบการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการยกระดับการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศ

                   ในการนี้ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑  ให้โรงเรียนจัดทำข้อมูล  ดำเนินการจัดทำเป็น ๓ ชุด ดังนี้ ชุดที่ ๑ เก็บไว้ที่สถานศึกษา  ชุดที่ ๒               ส่ง พศจ. จังหวัด   และชุดที่ ๓ ส่งสำนักงานกลุ่มที่ ๑๑  สำหรับข้อมูลพื้นฐานประจำตัวรายบุคคล ให้โรงเรียนจัดทำรูปแบบ  Excel   มายัง e-mail akrw06@gmail.com , facebook มนุษย์ยุคหิน หรือ LINE อัครวัฒน์  ภายในวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ดังนั้น ข้อมูลทั้ง ๓ ชุด ขอให้รายงานข้อมูลตรงกันเป็นจริง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2561,13:41   อ่าน 1049 ครั้ง