วีดีโอ
รวมบรรยายธรรมภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา ตอนปลาย
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑ วัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ -โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ -โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ -โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565,14:12   อ่าน 482 ครั้ง