ข้อมูลเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 11 ที่มีผลคะแนน O-net+B-net ผ่านเกณฑ์ตามที่ สมศ.กำหนด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2556,22:36   อ่าน 1988 ครั้ง