สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ปี 2557
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานวันครู
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานวันครู 
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53 KB
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2557,04:33   อ่าน 744 ครั้ง