งานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557
สรุปผลคะแนนการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1728) 27 ธ.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 ระดับ ม.ต้น (อ่าน 1899) 21 ธ.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 ระดับ ม.ปลาย (อ่าน 1945) 21 ธ.ค. 57
ตารางการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 (ปรับปรุงใหม่) (อ่าน 1444) 19 ธ.ค. 57
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับ ม.ต้นและม.ปลาย ให้เตรียมโ (อ่าน 1345) 17 ธ.ค. 57
สถานที่พักงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ (อ่าน 1447) 12 ธ.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1644) 10 ธ.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 2135) 10 ธ.ค. 57
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประเภทต่างๆ (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) (อ่าน 1558) 08 ธ.ค. 57
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557(ฉบับปรับปรุงใหม่) (อ่าน 1665) 05 ธ.ค. 57
รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุนจัดงานมหกรรมวิชาการฯ ครั้งที่ 18 (อ่าน 868) 03 ธ.ค. 57
หนังสือแจ้งโรงเรียน (อ่าน 930) 03 ธ.ค. 57
ประมาณการจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1020) 27 พ.ย. 57
โครงการมหกรรมวิชาการ \ (อ่าน 2306) 27 พ.ย. 57
ตารางการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1077) 19 พ.ย. 57
กำหนดการพิธีปิด (อ่าน 907) 19 พ.ย. 57
กำหนดการพิธิเปิด (อ่าน 978) 19 พ.ย. 57
กำหนดการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 981) 19 พ.ย. 57
ตารางรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 18 (อ่าน 1041) 04 พ.ย. 57
ใบสมัครเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 18 (อ่าน 1034) 04 พ.ย. 57
ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 (อ่าน 993) 04 พ.ย. 57
แบบฟอร์มการตัดสิน(บันทึกคะแนน) (อ่าน 13595) 01 ก.ย. 57
แผนปฏิบัติการงานแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1067) 01 ก.ย. 57
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557(ฉบับปรับปรุงใหม่) (อ่าน 1382) 31 ส.ค. 57