งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2561 (ทั้งหมด) (อ่าน 954) 15 ม.ค. 62
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 524) 15 ม.ค. 62
ผลการแข่งขันระดับกลุ่มที่ 11 ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 692) 15 ม.ค. 62
ดาวน์โหลดคู่มือจัดงานทักษะวิชาการ (อ่าน 1114) 02 ธ.ค. 61
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 578) 29 พ.ย. 61
รหัสโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 561) 12 พ.ย. 61
รหัสโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 369) 12 พ.ย. 61
รหัสโรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 340) 12 พ.ย. 61
รหัสโรงเรียน จังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 337) 12 พ.ย. 61
รหัสโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 392) 12 พ.ย. 61
เว็บไซต์งานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ 11 ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1200) 12 พ.ย. 61
เอกสารเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุล ของนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน/กรรมการ (อ่าน 315) 12 พ.ย. 61
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ/ตัดสิน/ตรวจข้อสอบ งานทักษะวิชาการ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 396) 12 พ.ย. 61
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 829) 07 พ.ย. 61
กำหนดการ (อ่าน 374) 07 พ.ย. 61
ปฏิทินการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 371) 07 พ.ย. 61