ปฏิทินการปฏิบัติงาน สทศ. ศูนย์สอบ โรงเรียน ปีการศึกษา 2562
กราฟเปรียบเทียบผลการสอบ B-net 2564 (อ่าน 41) 26 มี.ค. 65
ประกาศเลขที่นั่งสอบ B-net (E-testing ม.6 ศูนย์สอบ ม.สุรนารี (อ่าน 244) 13 ม.ค. 63
ประกาศเลขที่นั่งสอบ B-net (E-testing ม.3 ศูนย์สอบ ม.สุรนารี (อ่าน 229) 13 ม.ค. 63
ประกาศเลขที่นั่งสอบ B-net (E-testing ม.6 ศูนย์สอบ ม.ขอนแก่น (อ่าน 233) 13 ม.ค. 63
ประกาศเลขที่นั่งสอบ B-net (E-testing ม.3 ศูนย์สอบ ม.ขอนแก่น (อ่าน 225) 13 ม.ค. 63
ประกาศแต่งตั้งกรรมการควบคุมสอบ ม.6 (อ่าน 247) 09 ม.ค. 63
ประกาศแต่งตั้งกรรมการควบคุมสอบ ม.3 (อ่าน 130) 09 ม.ค. 63
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ (อ่าน 128) 09 ม.ค. 63
ประกาศที่นั่งสอบ B-net ม.6 (อ่าน 139) 06 ม.ค. 63
ประกาศที่นั่งสอบ B-net ม.3 (อ่าน 132) 06 ม.ค. 63
ปฏิทินการจัดสอบ B-net ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 544) 13 ก.ค. 62