การรายงานตัว จศป.(แผนกสามัญศึกษา)
การรายงานตัว เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.แผนกสามัญศึกษา) 16-26 กันยายน 2565 (อ่าน 307) 13 ก.ย. 65