วีดีโอ
#ถ่ายทอดสด #Liveสด การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ (อ่าน 422) 01 ส.ค. 65
MCU TV: พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ (อ่าน 360) 04 ก.ค. 65
ออกแล้ว!!งบครู “พระสอนปริยัติธรรม”ที่แสนจะต่ำเตี้ย จาก35ได้มาแค่16 (อ่าน 405) 03 ก.ค. 65
รวมบรรยายธรรมภาษาอังกฤษมัธยมต้น (อ่าน 490) 25 มี.ค. 65
รวมบรรยายธรรมภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา ตอนปลาย (อ่าน 481) 25 มี.ค. 65
การประชุมออนไลน์ การประชุมคณะกรรมการบริหารเขต (อ่าน 348) 25 มี.ค. 65
สวัสดีปีใหม่ 2564 (อ่าน 956) 29 ธ.ค. 63
Development of English Skills for Communication Project (อ่าน 641) 10 ธ.ค. 62
O-NET1 โครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชาติ (อ่าน 1070) 29 ม.ค. 61
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 1072) 22 ม.ค. 61
05 อบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 1557) 27 พ.ค. 59
04 อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 1351) 27 พ.ค. 59
03 อบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 1212) 27 พ.ค. 59
02 อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 1043) 27 พ.ค. 59
01อบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 1119) 27 พ.ค. 59
แข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา (อ่าน 1081) 14 ม.ค. 59
โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา (อ่าน 1596) 14 ม.ค. 59
แข่งขันเทศน์แหล่อีสาน สัทธรรมวิทยา (อ่าน 1114) 14 ม.ค. 59
บอกกติกาแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน (อ่าน 987) 14 ม.ค. 59
โรงเรียนปริยัติคุณสรวิทยา (อ่าน 1036) 14 ม.ค. 59
แข่งขันเทศน์แหล่อีสาน พุทธธรรมวิทยา (อ่าน 1164) 06 ม.ค. 59
บอกกติกาแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน (อ่าน 992) 28 ธ.ค. 58
เพลงมาร์ชงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มที่ ๑๑ (อ่าน 1116) 25 พ.ย. 58
การลงทะเบียนนักเรียน ครู งานทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๙ (อ่าน 1414) 15 ต.ค. 58
อวยพรปีใหม่ 2558 (อ่าน 1249) 17 ธ.ค. 57
สปอตงานสวดมนต์ข้ามปี ปี 2558 วัดกลาง(พระอารามหลวง) (อ่าน 1331) 17 ธ.ค. 57
วันพระในศรีลังกา (อ่าน 1288) 26 ก.ย. 57
ขอเรียนเชิญ เจริญพร ศิยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ในพิธีต้อนรับตราตั้งร (อ่าน 1777) 19 ก.ย. 57
ประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนปริยัติธีริทยา (อ่าน 1541) 12 มี.ค. 57
เพลงมาร์ช กลุ่ม 11 (อ่าน 1390) 26 ม.ค. 57