แนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ภาคผนวก (อ่าน 1589) 19 ก.ค. 56
บทที่ 4 (การให้คะแนน) (อ่าน 1695) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.8-15) (อ่าน 1721) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.7-12) (อ่าน 1573) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.1-6) (อ่าน 1824) 19 ก.ค. 56
บทที่ 1 และบทที่ 2 (อ่าน 1560) 19 ก.ค. 56
คำนำ,สารบัญ (อ่าน 1682) 19 ก.ค. 56
แบบฟอร์มคำนวนคะแนนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 15 มาตรฐาน (อ่าน 2295) 19 ก.ค. 56