งานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๗
ผลการแข่งขัน (รายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน) ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1873) 19 มี.ค. 57
ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ ๑๗ (อ่าน 1725) 17 ม.ค. 57
สรุปผลคะแนน+เหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1911) 03 ม.ค. 57
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับ ม.ปลาย (อ่าน 1947) 27 ธ.ค. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับ ม.ต้น (อ่าน 1893) 27 ธ.ค. 56
กราบนิมนต์/เรียนเชิญ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการฯ ครั้งที่ ๑๗ ร่วมประชุมปรึกษาหาร (อ่าน 1252) 19 ธ.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการฯ กลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๗ (อ่าน 1265) 09 ธ.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่างๆ ครั้งที่ ๑๗ (อ่าน 1434) 09 ธ.ค. 56
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 11 ที่ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุนจัดงานมหกรรมวิชาการฯ ครั้งที่ 1 (อ่าน 1195) 09 ธ.ค. 56
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการฯ ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1313) 07 ธ.ค. 56
พิธีปิดโครงการมหกรรมวิชาการฯ ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1154) 06 ธ.ค. 56
กำหนดการพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการฯ ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1193) 06 ธ.ค. 56
ตารางการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มครั้ง ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1246) 03 ธ.ค. 56
ประกาศเลื่อนวันจัดงานจากเดิม 19-20 ธ.ค.56 เป็นวันที่ 23-24 ธ.ค. 56 ครับ (อ่าน 1201) 03 ธ.ค. 56
รายละเอียดกิจกรรมและเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1280) 06 พ.ย. 56
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1189) 06 พ.ย. 56
ใบสมัครร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประเภทต่างๆ (อ่าน 1075) 06 พ.ย. 56
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1167) 06 พ.ย. 56
กำหนดการงานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1314) 06 พ.ย. 56