งานทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๗
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556 ระดับ ม.ปลาย (อ่าน 1831) 29 ม.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556 ระดับ ม.ต้น (อ่าน 1721) 29 ม.ค. 57
รายชื่อตัวแทนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ กลุ่มที่ ๑๑ ส่งเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้ง ๗ (อ่าน 1903) 27 ธ.ค. 56
รายละเอียดกิจกกรรม "งานมหกรรมทางวิชาการ" ระดับประเทศ ครั้งที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 1677) 27 ธ.ค. 56