ทำเนียบบุคลากร

พระครูปริยัติกิจธำรง
รักษาการประธานเขต ๑๑

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
รองประธานเขต ๑๑
โทร. 086-2579989
อีเมล์ : Dhammawit@hotmail.com

พระครูปริยัติรัตนวิชัย
รองประธานเขต ๑๑

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
เลขานุการประธานเขต ๑๑

นายภัทรพล คำกมล
นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑
โทร. 09-3514-9465
อีเมล์ : kpon2465@gmail.com

นายอัครวัฒน์ ขันยา
นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑
โทร. 089-25453589
อีเมล์ : akrw_2012@hotmail.com

นายชินภัทร์ พิมลา
นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑
โทร. 086-8781815
อีเมล์ : peechin2011@gmail.com

นายมงคล นิยมเหมาะ
นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑
โทร. 084-4771144
อีเมล์ : mongkol1144@gmail.com

นางสาวจิตติรัตน์ แสนกล้า
นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑
โทร. 084-5471252
อีเมล์ : jittirat99@gmail.com

นายธีรภัทร์ แก้วกระจ่าง
นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑
โทร. 085-8579797